Hướng dẫn Airdrop Particle Network Miễn Phí 100%

0
67

1. Điều kiện tham gia

– 1 ví Metamask
– 1 tài khoản Twitter/X
– 1 Tài khoàn Discord

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Lấy token TBNB free ở mạng testnet ( BNB Smart Chain TestNet )
Token TBNB ở mạng test net sẽ được dùng cho 2 mục đích chuyển đổi thành USDG để làm phí giao dịch trên mạng Particle Testnet & nạp tiền vào ví của mạng Particle
– Truy cập: https://www.bnbchain.org/en/testnet-faucet & Nhập địa chỉ ví Metamask của bạn và chọn ” Sen 0.3 BNB ”
Bước 2: Đăng ký tham gia và tiền hành kết nối ví, tài khoản xã hội
Token TBNB ở mạng testnet sẽ được dùng cho 2 mục đích chuyển đổi thành USDG để làm phí gia dịch trên mạng Particle Testnet & nạp tiền vào ví của mạng Particle

2.1 Đăng ký tham gia Airdrop tại link: TẠI ĐÂY
or Link : https://pioneer.particle.network?inviteCode=KHGGSX
2.2 Kết nối ví Metamask:
Chọn ” JOIN NOW ”

Chọn ” Metamask ”

Chọn ” SIGN ”
Chọn ” ACCEPT THIS INVITE ” HOẶC NHẬP CODE KHGGSX

Tiếp theo kết nối ví X / Twitter

Chọn ” Connect ” >> Chọn ” Authorize app ” or ” Cho phép ứng dụng ” >> Chọn Follow >> Follow

Tiếp theo kết nối tài khoản Discord/ tham gia  Discord Sever của dự án

Chọn ” Connect ” >> Chọn ” Authorize ” >> Chọn ” Accept Invite ” >> Chọn ” Continue Discord >> Chọn”ActivecommunitymemberChọn Hoàn tất
Chọn Channel “#very-here” và click và icon lửa cháy
Chọn channel “#role” và click vào ” Blog ” và ” Tweets ”
Bước 3: Làm nhiệm vụ trên mạng Particle Network để tích point
Phần này sẽ bao gồm 3 nhiệm vụ chính giúp mọi người tích point

  • Nhiệm vụ 1: Deposit token ( đã lấy ở bước 1 ) vào mạng Particle Network để làm phí giao dịch ( 200 points )
  • Nhiệm vụ 2: Check-in mỗi ngày trên https://pioneer.particle.network/en/point ( 100-500 point)
  • Nhiệm vụ 3: Tạo transaction trên mạng Particle Network ( mỗi transaction được tính 50 points)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here